Seafarer Centre Directory

back

这部分不被翻译的

Fuzhou International Seamen's Club

Country: China
Port: Fuzhou
Facilities:
Additional info:Contact person: Zhao Jin Quan
Location:No.8 Luo Xing Ta Road, Ma Wei District, Fu Zhou, Fu Jian Province, P.R.China
Opening times:
Telephone:0086-15860829376
Email:2465553607@qq.com