Seafarer Centre Directory

back

Ang seksyon na ito ay hindi isinalin

Apostelship of the Sea c/o Sacred Heart

Country: Nigeria
Port: Lagos
Facilities:
Recreation, mass, counselling
Location:
Postal address: Old Ewu Road, Mafokuku, PO Box 2847, Oshodi, Lagos
Opening times:
Email:gabfeyi@yahoo.com