Training on board

Ang Training on board (TOB) ay isang proyektong nagsasanay at nagbibigay-pansin sa kalusugan ng mga seafarer.

Maaakses mo ang website ng TOB sa www.trainingonboard.org

Ipinapakita ng programang ito kung paano ka makakapag-ehersisyo sa barko kahit na wala o kakaunti lamang ang gamit mo. Maaari mong madebelop ang iyong lakas at resistensya sa tulong ng iba’t ibang gabay sa page-ehersisyo. Para sa isang baguhan, ang pagsali sa programa ay maaring maghatid ng kapansin-pansin at positibong pagbabago sa iyong kalusugan.

Mga Mekaniks

Matatagpuan mo sa website ng TOB ang isang fitness calculator. Sa pamamagitan ng pagsagot sa ilang mga tanong, maaari mong makalkula ang iyong VO2 (o kakayahang ma-transform ang oxygen sa iyong katawan) at ang iyong kalusugan. Halimbawa, kung ikaw ay 40-taong gulang pa lamang at ipinakita sa website na tila 50-taong gulang ka na, kailangan mo nang magsimulang mag-training!

Kabilang ang conditioning at strength training sa program. Sa halip na bigyang-diin ang layo, haba ng oras o bigat mo, mas binibigyang-pansin ng programa ang haba at hirap ng training mo. Maaari kang mamili ng uri ng iyong workoutbeginner ka man o nasa intermediate na lebel—at maaari mong ikumpara ang iyong score sa iba pang seafarers. Kapag nahikayat mo ang iyong mga kasamahan sa barko na lumahok din sa programa, maaari kayong makipagtagisan bilang isang grupo upang mapabilang sa listahan ng 10 pinakamalusog at pinakamahusay na barko.

Kumontak ka sa amin