Ship materials

Nagdebelop ang Seafarers’ Health Information Programme (SHIP) ng mga gabay kung paano mapapanatili ang kalusugan habang nagtatrabaho sa barko. Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga sumusunod na tema, maaaring mong i-download ang gabay para dito.

Kumontak ka sa amin