Suporta para sa mga biktima ng piracy (pamimirata)

Ang piracy o pamimirata ay isa sa mga pinakamasamang bagay na maaaring maranasan ng mga seafarer. Kadalasan, ang mga taong nakaranas nito ay sinasabihan na huwag nang talakayin o pag-usapan ito. Tumutulong ang SeafarerHelp sa mga seafarer at kanilang pamilya na naapektuhan ng piracy. Sa ilalim ng Maritime Piracy Humanitarian Response Programme (MPHRP), may karanasan kami sa pakikipag-ugnayan sa mga seafarer na naging biktima ng pangho-hostage sa Somalia, at sa pagbibigay ng mga materyales para sa pre-departure training ng mga seafarer laban sa piracy. Nakipagtulungan kami sa iba pang mga kasamahan sa industriya upang ma-debelop ang Good Practice Guides (GPG) na naglalayong hikayatin ang mga kompanya at manning agency na asikasuhin ang mga seafarer at kanilang pamilya sakaling maging biktima sila ng pamimirata. Sumangguni sa ISWAN website para sa libreng kopya ng GPG sa French at English, at para sa karagdagang impormasyon gaya ng mga kuwento ng mga seafarer at kanilang pamilya. Maaari ka ring kumontak sa amin para sa iba pang katanungan, para ibahagi ang iyong karanasan, at para sa anumang tulong na maaari naming ipahatid.

Kumontak ka sa amin