Paghahanap ng trabaho


Kung ikaw ay nag-aapply sa isang bansang nagsabatas ng MLC, hindi ka dapat singilin ng mga crewing agency para magkaroon ng trabaho.

Maaari mong basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga crewing agent dito: http://www.itfseafarers.org/crewing_agents.cfm

Kumontak ka sa amin