Hindi pagbabayad ng sahod

Sa kasamaang-palad, ang hindi pagbabayad ng sahod ay isa sa mga pangunahing isyu na iniuulat sa amin ng mga seafarer. Kung hindi ka binayaran sa tamang oras, mahalaga ang agarang pagkilos. Habang humahaba ang panahon ng paghihintay mo sa pagka-antala sa pagbabayad ng iyong sahod, nagiging mas komplikado ang paglutas sa isyung ito, lalo na kung nakakaranas ng isyung pinansiyal ang iyong employer. Dapat mo ring siguraduhin na pamilyar ka sa mga tuntunin na nakasaad sa iyong kontrata at mayroon kang akses sa rekord ng iyong pagtatrabaho simula nang sumampa ka sa barko.

Kung hindi ka nabayaran ayon sa mga tuntuning nakasaad sa iyong kontrata, maaari kang makipag-ugnayan sa SeafarerHelp at sisikapin naming makatulong sa iyo.

Wages and the MLC

Kumontak ka sa amin