Pinakamalapit na Seafarer Center/Ship Visitor

Kung ikaw ay parating o nakatakdang dumaong sa isang bagong port at gusto mong malaman kung saan ka makakaakses ng pinakamalapit na mga pasilidad, maaari kang sumangguni sa aming Seafarer Centre Directory. Kung hindi mo matagpuan dito ang mga kailangan mong pasilidad, nasaan ka pa man, maaaring kang kumontak sa amin at sisikapin naming maghanap ng iba pang maaaring makatulong. Ang mga detalye ng mga seafarer center ay matatagpuan din sa Shoreleave App na hatid ng ITF Seafarers’ Trust.

Maaari mo itong i-download dito.

Kumontak ka sa amin