Alitan sa kontrata

Kung sa palagay mo ay nilabag o hindi binigyang-pansin ng iyong employer ang mga tuntunin sa iyong kontrata, makipag-ugnayan ka sa SeafarerHelp. Nauunawaan namin na madalas, nakakatakot at mahirap unawain ang mga problemang may kinalam sa kontrata.

Upang maiwasan ang ganitong uri ng alitan, dapat mong tiyakin na:

  • Pumirma ka ng kontrata bago ka pa man sumakay ng barko
  • Naiintindihan mo ang lahat ng mga tuntunin sa iyong kontrata bago mo pirmahan ito
  • Walang mahalagang impormasyon – gaya ng mga detalye ng iyong sahod – ang nawawala mula sa kontrata bago mo pirmahan ito

Matatagpuan sa mga sumusunod na website ang ilang karagdagang impormasyon tungkol sa kontrata ng mga seafarer:

Seafarers Contracts

Your legal rights

Kumontak ka sa amin