Tulong at Suporta

Bagama't pangkaraniwan ang ilan sa mga isyung iniuulat sa SeafarerHelp, nakasalalay sa iba't ibang factors ang pinakamainam at pinaka-angkop na tulong at suporta. Halimbawa, may pagkakaiba sa mga tuntunin na nakasaad sa kontrata ng bawat seafarer na kagaya mo, at ang mga batas na pumuprotekta sa iyo ay nakabase rin sa flag state o bandila ng iyong barko. Makikita mo dito ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga pinaka-karaniwang isyung idinudulog sa amin ng mga seafarers. Maaari itong maging kapaki-pakinabang ngayon, o pwede ka ring sumangguni dito sa hinaharap.

Kung ikaw ay may pag-aalinlangan o katanungan sa anumang isyu, maaari kang tumawag sa SeafarerHelp. Ano mang impormasyong nais mong ibahagi sa amin ay mananatiling confidential, at hindi namin ipapasa ang mga detalye mo sa iba nang walang pahintulot.

Contact us now: