Mga pamantayan sa serbisyong hatid ng ISWAN SeafarerHelp (Customer Service Standards)

Ang ISWAN SeafarerHelp ay magbibigay ng serbisyong nakatuon sa mga pangangailangan ng bawat customer at naglalayong makamit ang pinakamabuting posibleng resulta para sa mga seafarer at kanilang pamilya. Ang serbisyong ito ay libre para sa lahat ng mga seafarer at kanilang pamilya, anuman ang kanilang lahi, relihiyon, kasarian o sekswalidad.

Maaaring gamitin ang serbisyong hatid ng SeafarerHelp anumang oras o araw. Bukas ito 24 oras, buong taon. Patuloy na pagsisikapan ng SeafarerHelp na gawing mas madali para sa mga seafarer na makipag-uganayan at gumamit ng aming serbisyo sa pamamagitan ng paghahain ng iba’t ibang mga channel ng komunikasyon.

Sa bawat pakikipag-usap, magiging magalang, propesyonal, tapat at walang panghuhusga ang bawat miyembro ng ISWAN SeafarerHelp team. Bagamat hindi namin maipapangako o magagarantiya na makakamit namin ang resultang nais ng isang seafarer sa lahat ng pagkakataon, sisikapin naming tumugon sa anumang  tanong na idudulog sa amin. Magiging makatotohanan kami sa pagbabahagi sa mga seafarer kung ano ang maaari at hindi namin maaaring makamit. Makikipagtulungan kami sa ibang mga organisasyon upang subukang makamit ang pinakamabuting resulta para sa mga seafarer at kanilang pamilya, ngunit hindi kami maaaring managot para sa mga serbisyong ibinigay ng ibang mga organisasyon o “third party”. Hindi namin ipapasa sa ibang mga organisasyon o “third party” ang anumang personal na impormasyon na ipinagkatiwala sa amin nang walang pahintulot ng seafarer o ng kaniyang pamilya.

Kakalap kami ng mga komento mula sa mga gumagamit ng aming serbisyo (feedback) gamit ang iba’t ibang paraan. Gagamitin namin ang mga impormasyong nakalap upang suriin at mas pahusayin ang aming mga serbisyo.

Kumontak ka sa amin