Libre, confidential at multilingual na helpline para sa mga seafarer at kanilang pamilya. Bukas kami para maglingkod --- 24 oras, bawat araw, buong taon.

Home

Information on coronavirus (COVID-19)

Issued : September 02, 2022

Nasaan ka man sa mundo, nandito kami para sa iyo


Tulong at Suporta

Home

Nandito kami para tumulong sa iyo, ano man ang iyong problema, at nasaan ka pa man sa mundo.

Dumudulog sa amin ang mga seafarers at kanilang pamilya para sa iba’t ibang isyung kinakaharap nila araw-araw. Kabilang dito ang hindi pagbabayad ng tamang sahod, bullying (pang-aapi) at harassment (panggigipit), isyu sa repatriation (pag-uwi sa bansa), mga di pagkakaunawaan sa kontrata, mga kahilingan para sa impormasyon, at marami pang iba. May karanasan kami sa pagtugon sa malawak na hanay ng mga isyu, kaya kung isang kang seafarer at mayroon kang problema, maaari kaming makatulong sa iyo.

Karagdagang impormasyon

Kalusugan at Kapakanan

Home

Alam naming mahalaga para sa mga seafarer na mapanatili ang kanilang kalusugan. Kailangan mo ba ng karagdagang impormasyon para maiwasan ang iba’t ibang uri ng sakit? 

Maari kang sumangguni sa aming mga resources para sa mga motivational tips kung paano mo mapapangalagaan ang iyong sarili habang nasa barko.

Pangalagaan mo ang iyong sarili

Seafarer Center Directory

Home

Gusto mo bang malaman kung nasaan ang pinakamalapit na seafarer center? Sumangguni ka sa aming online directory kung saan matatagpuan ang listahan ng mahigit 400 seafarer centers at pasilidad na mayroon sila sa buong mundo. Kung hindi mo man makita ang hinahanap mo, huwag kang mag-atubiling kumontak sa amin at sisikapin naming alamin kung may centership visitor na malapit sa iyo.

Maghanap ng Seafarer Center