Paghahanap ng trabaho

Bilang isang charity, di kami kagaya ng shipping companies o agencies. Bagama’t hindi kami makakapagbigay o makakatulong sa paghahanap ng trabaho, maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga sumusunod na websites na nagaa-advertise ng mga trabaho at iba pang serbisyo para sa mga seafarer na gaya mo:

Crewtoo

Kung ikaw ay nag-aapply sa isang bansang nagsabatas ng MLC, hindi ka dapat singilin ng mga crewing agency para magkaroon ng trabaho.

Maaari mong basahin ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga crewing agent dito: http://www.itfseafarers.org/crewing_agents.cfm

Kumontak ka sa amin